Чланови Републичке изборне комисије су на седници, одржаној 15. новембра 2022. године, одлучивали о приговору политичке странке ГРАЂАНСКИ САВЕЗ МАЂАРА - MAGYAR POLGARI SZÖVETSEG и одбацили га као поднет од стране неовлашћеног лица.

На седници је донето и 96 решења о исправљању записника о раду бирачког одбора на спровођењу гласања за избор чланова националних савета националних мањина.

Седници је председавао председник Републичке изборне комисије Владимир Димитијевић.