Републичка изборна комисија је, на седници одржаној 17. новембра 2022.  године, утврдила укупне резултате избора за чланове националних савета албанске, ашкалијске, бугарске, буњевачке, влашке, грчке, египатске, мађарске, немачке, пољске, ромске, румунске, русинске, руске, словачке, словеначке, украјинске и чешке националне мањине, одржаних 13. новембра 2022. године.

Седници је председавао председник Републичке изборне комисије Владимир Димитријевић.