Републичка изборна комисија је, на седници одржаној 18. новембра 2022.  године, донела решења о додели мандата чланова националних савета албанске, ашкалијске, бугарске, буњевачке, влашке, грчке, египатске, мађарске, немачке, пољске, ромске, румунске, русинске, руске, словачке, словеначке, украјинске и чешке националне мањине.

У наставку седнице, чланови РИК су донели Решење о спровођењу поновног гласања на бирачком месту за које је констатовано да се не могу утврдити резултати гласања на непосредним изборима за чланове Националног савета бошњачке националне мањине, на бирачком месту број 20. („ОСНОВНА ШКОЛА, СУВИ ДО“) у општини Тутин. Поновно гласање одржаће се у недељу, 27. новембра 2022. године, у времену од 7.00 до 20.00 часова.

РИК је донела и Одлуку о облику, изгледу, боји и садржини гласачких листића и контролног листа за проверу исправности гласачке кутије за спровођење поновног гласања на непосредним изборима за чланове Националног савета бошњачке националне мањине 27. новембра 2022. године и Одлуку о утврђивању броја гласачких листића за спровођење поновног гласања на непосредним изборима за чланове Националног савета бошњачке националне мањине 27. новембра 2022. године.

Седници је председавао председник Републичке изборне комисије Владимир Димитријевић.