Републичка изборна комисија је, на седници одржаној 23. новембра 2022.  године, донела Решење о образовању бирачког одбора за спровођење поновног гласања на непосредним изборима за чланове Националног савета бошњачке националне мањине, 27. новембра 2022. године, за бирачко место број 20 у општини Тутин: ОСНОВНА ШКОЛА, СУВИ ДО.

Седници је председавао заменик председника Републичке изборне комисије Марко Јанковић.