Републичка изборна комисија је на 125. седници, одржаној 2. децембра 2022. године, донела Одлуку о  накнади трошкова спровођења поновљеног гласања на непосредним изборима за чланове Националног савета бошњачке национале мањине 27. новембра 2022. године.

На седници је донето и Решење о додели мандата чланова Националног савета бошњачке националне мањине.

Седници је председавао председник Републичке изборне комисије, Владимир Димитријевић.