Републичка изборна комисија је на седници, одржаној 8. децембра 2022. године, донела Решење о додели мандата народног посланика ради попуне упражњеног посланичког места у Народној скупштини.

Народна скупштина обавестила је Републичку изборну комисију да је на

Трећој седници Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2022. години, одржаној 8. децембра 2022. године, констатовала да је народном посланику Арпаду Фремонду престао мандат народног посланика, даном подношења оставке.

Републичка изборна комисија је донела Решење о додели мандата народног посланика ради попуне упражњеног посланичког места у Народној скупштини следећем кандидату са Изборне листе Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор, Акошу Ујхељију.

Седници је председавао председник Републичке изборне комисије Владимир Димитријевић.