Републичка изборна комисија је, на седници одржаној 21. децембра 2022. године, утврдила Извештај о спроведеним изборима за чланове националних савета националних мањина.

Седници је председавао председник Републичке изборне комисије Владимир Димитријевић.