Републичка изборна комисија је на 130.седници, одржаној 27.јануара 2023.године, донела Решење о додели мандата члана националног савета ради попуне упражњеног места у Националном савету словачке националне мањине.

Председник Републичке изборне комисије Владимир Димитријевић навео је да је Републичка изборна комисија добила 9. јануара 2023. године, допис председнице Националног савета словачке националне мањине, са обевештењем да је овај савет на Другој седнци, од 28. децембра 2022. године, констатовао престанак мандата члана Јану Шуљану, услед подношења оставке.

Сходно томе, Републичка изборна комсија је костатовала да место члана Националног савета словачке националне мањине, упражњено услед престанка мандата члану Јану Шуљану, изабраном са Изборне листе МАТИЦА СЛОВАЧКА У СРБИЈИ MATICA SLOVENSKÁ V SRBSKU, треба да буде додељен следећем кандидату са исте изборне листе и то Данијелу Врабчењаку.

У наставку седнице, чланови Републичке изборне комисије су усвојили Извештај о коришћењу и располагању средствима за рад Народне скупштине у делу планираних и извршених расхода Републичке изборне комисије за финансирање редовног рада, активности за спровођење републичког референдума и изборних активности у периоду јануар-децембар 2022. године, који се представио секретар Републичке изборне комисије Срђан Смиљанић.

Седници је председавао Владимир Димитријевић, председник Републичке изборне комисије.