Републичка изборна комисија је на седници, одржаној 12. априла 2023. године, донела Решења о додели мандата члана националног савета ради попуне упражњеног места у Националном савету бугарске националне мањине. Комисија је констатовала да је 23. фебруара 2023. године примљен допис Националног савета бугарске националне мањине о престанку мандата члану Владици Димитрову, изабраном са Изборне листе Група бирача: КОРЕНИ – ВЛАДИЦА ДИМИТРОВ / Група гласоподаватели: КОРЕНИ – ВЛАДИЦА ДИМИТРОВ, услед подношења оставке на место члана савета. Чланови Комисије су у складу са чланом 41. Закона о националним саветима националних мањина, мандат доделили првом следећем кандидату Драгани Николов са Изборне листе Група бирача: КОРЕНИ – ВЛАДИЦА ДИМИТРОВ / Група гласоподаватели: КОРЕНИ – ВЛАДИЦА ДИМИТРОВ.