Републичка изборна комисија је на Четвртој седници, одржаној 5. септембра 2023.године, донела Решење о додели мандата члана националчног савета ради попуне упражњеног места у Националном савету чешке националне мањине.

Национални савет чешке националне мањине обавестио је Републичку изборну комисију да је на својој Четвртој седници, одржаној 8. јула 2023. године, констатовао престанак мандата члана Националног савета Вишњи Покорни Недић, услед подношења оставке. Сходно томе, Републичка изборна комисија доделила је мандат члана Националног савета чешке националне мањине Теодори Јевтић, следећем кандидату са Изборне листе Чеси Србије – проф. др Јоже Сивачек / Češi Srbska – prof. dr Jože Siváček.

У наставку седнице, чланови Републичке изборне комисије утврдили су Финансијски план Републичке изборне комисије за 2024. годину.  

Седници је председавао Владимир Димитријевић, председник Републичке изборне комисије.