На Петој седници, одржаној 18. септембра 2023.године, Републичка изборна комисија је донела Решење о додели мандата члана националчног савета ради попуне упражњеног места у Националном савету бугарске националне мањине.

Национални савет бугарске националне мањине обавестио је Републичку изборну комисију да је на својој Петој редовној седници, одржаној 24. августа 2023. године, констатовао престанак мандата члана Националног савета Рози Стојименов, услед подношења оставке. Сходно томе, Републичка изборна комисија доделила је мандат члана Националног савета бугарске националне мањине Слађану Дончеву, следећем кандидату са Изборне листе „То смо ми“ – Природни покрет, - „Това сме ние“ – природно движение – Владимир Захаријев - Владимир Захарийев.

У наставку седнице, чланови Републичке изборне комисије донели су Одлуку о образовању радних група Републичке изборне комисије, и то: Радне групе за нормативне послове, Радне групе за финансијске послове, Радне групе за штампање изборног материјала, Радне групе за статистику, Радне групе за унапређење изборног процеса за особе са инвалидитетом, Радне групе за обуке чланова органа за спровођење избора и Радне групе за информисање и едукацију бирача.

Седници је председавао председник Републичке изборне комисије Владимир Димитријевић.