Републичка изборна комисија је на 134. седници, одржаној 26. маја 2020. године, размотрила и донела Решење којим се проглашава Изборна листа Милица Ђурђевић Стаменковски - Српска странка Заветници за изборе за народне посланике Народне скупштине, расписане за 21. јун 2020. године, а која је подржана са 10.349 правно ваљаних оверених изјава бирача.  

Такође, РИК је донела Решење о испуњењу услова за одређивање представника подносиоца Изборне листе Милица Ђурђевић Стаменковски - Српска странка Заветници у проширени састав органа за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине, расписаних за 21. јун 2020. године и Решење о утврђивању представника подносиоца Изборне листе Милица Ђурђевић Стаменковски - Српска странка Заветници у проширени састав Републичке изборне комисије, те су дипломирани правници из Београда Мирослав Васић и др Немања Јекић постали члан, односно, заменик члана у проширеном саставу РИК испред ове проглашене Изборне листе.   

Седници је председавао председник Републичке изборне комисије Владимир Димитријевић.