На седници одржаној 6. новембра, одлучивало се о приговору бирача Слободана Колачека из Београда, Бојана Стефановића из Шапца, Дејана Јовановића из Шапца, Снежане Шљукић Паровић из Новог Сада, Давора Црњца из Новог Сада, Вукашина Баћине из Јаше Томићa, Ивана Петковског из Шапца, Данка Паскаљевића из Новог Сада, Тијане Теслић из Новог Сада, Марка Теслића из Новог Сада, Далибора Јежа из Новог Сада, Милене Црњац из Новог Сада, Мирослава Паровића из Новог Сада, Мирослава Паровића из Новог Сада од 4. новембра, као и о приговору бирача Елизабете Буђевац из Београда од 5. новембра 2023. године.