Републичкa изборнa комисијa je на седници, одржаној 30. новембра 2023. године, одлучивала о приговору бирача Мирка Бајића из Суботице и донела Решење којим се приговор одбацује као поднет од неовлашћеног лица.