Чланови Републичке изборне комисије су на седници, одржаној 15. јануара 2022. године, донели Одлуку о начину на који ће гласачи са територије Аутономне покрајине Косово и Метохија моћи да остваре своје право изјашњавања на републичком референдуму ради потврђивања Акта о промени Устава Репблике Србије, расписаном за 16. јануар 2022. године.

Седници је председавао председник Републичке изборне комисије Владимир Димитријевић.