На седници Републичке изборне комисије, одржаној 21. јануара, одлучивано је о приговору народног посланика Владана Глишића и о четири приговора бирача.