На седници Републичке изборне комисије, одржаној 23. јануара 2022. године одлучивано је о приговорима гласача из Чачка, Шапца и Београда.