Чланови Републичке изборне комисије су на седници, одржаној 26. јануара 2022. године, одлучивали о приговорима гласача Бошка Николића из Београда и приговор одбили као неоснован; Љубинка Кошанина из Богутовца и приговор одбили као неблаговремен и Братислава Симовића из Прељине и одбила приговор као поднет од неовлашћеног лица.

Седници је председавао председник Републичке изборне комисије Владимир Димитријевић.