На седници Републичке изборне комисије, одржаној 6. децембра 2023. године, донета су решења о именовању чланова и заменика чланова бирачких одбора у сталном и проширеном саставу у иностранству и на бирачким местима унутар завода за извршење кривичних санкција.