На седници, која је одржана 4. јануара 2024. године, Републичка изборна комисија одлучивала је о приговору бирача Горана Ђурића из Пирота, те овај приговор одбацила као несонован.