Републичка изборна комисија је на седници, одржаној 11. јануара 2024. године, одлучивала о приговору Адријане Абрахамове из Бачког Петровца, кандидата за народног посланика против Решења Изборне комисије општине Бачки Петровац од 5. јануара 2024. године и констатовала да је приговор поднет од стране неовлашћеног лица.