На седници Републичке изборне комисије, одржаној 24. јануара 2020. године, донета је Одлука о одређивању штампарије за штампање гласачких листића и другог изборног материјала за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине који ће се одржати у 2020. години и наведеном Одлуком одређена је штампарија Јавног предузећа „Службени гласник“ у Београду. РИК је донела и Одлуку о одређивању боје гласачких листића и боје контролног листа за проверу исправности гласачке кутије, за гласање на изборима за народне посланике Народне скупштине који ће се одржати у 2020. години.