Републичка изборна комисија је на 136. седници, одржаној 2. јуна, размотрила и донела Решење којим се проглашава листа НАРОДНИ БЛОК - Велимир Илић - генерал Момир Стојановић, за изборе за народне посланике Народне скупштине, расписане за 21. јун 2020. године.

Донето је Решење о испуњењу услова за одређивање представника подносиоца Изборне листе НАРОДНИ БЛОК - Велимир Илић - генерал Момир Стојановић, у проширени састав органа за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине, којим се дипломирани правник Стеван Бабић, именује за члана, а дипломирани правник Сандра Гашић за заменика члана у проширеном саставу РИК, испред ове проглашене изборне листе.  

На седници је донето Решења о измени Допунског решења о одређивању бирачких места за гласање на изборима за народне посланике Народне скупштине, расписаним за 21. јун 2020. године и  Решење о изменама и допунама Решења о одређивању бирачких места за гласање на изборима за народне посланике Народне скупштине. Такође је донета Одлука о изменама одлука о образовању радних тела Републичке изборне комисије у граду Крушевцу и у општинама Ћићевац, Дољевац и Горњи Милановац.

Чланови Републичке изборне комисије размотрили су и одбацили као неблаговремене  приговоре бирача Петра Рајлић, Небојше Дамњановића, Живорада Ивковића, Наде Ивковић, Уроша Ивковића, Љиљане Марковић и Дејана Николића,  на Решење о наставку спровођења изборних радњи у поступку избора за народне посланике Народне скупштине, расписаних 4. марта 2020. године, од 11. маја 2020. Године.

Седници је председавао председни РИК, Владимир Димитријевић.