Републичка изборна комисија је, на 138. седници од 5. јуна 2020. године, донела Решење о проглашењу Изборне листе СЕРГЕЈ ТРИФУНОВИЋ – ПОКРЕТ СЛОБОДНИХ ГРАЂАНА за изборе за народне посланике Народне скупштине, расписане за 21. јун 2020. године, коју је 4. јуна 2020. године поднела Група грађана СЕРГЕЈ ТРИФУНОВИЋ – ПОКРЕТ СЛОБОДНИХ ГРАЂАНА. Изборна листа подржана је са 12.719 правно ваљаних оверених изјава бирача који је подржавају.

Републичка изборна комисија је донела Решење о испуњењу услова за одређивање представника подносиоца Изборне листе СЕРГЕЈ ТРИФУНОВИЋ – ПОКРЕТ СЛОБОДНИХ ГРАЂАНА у проширени састав органа за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине, расписаних за 21. јун 2020. године.

На седници је донета и Одлука о начину обавештавања Републичке изборне комисије о току гласања на изборима за народне посланике Народне скупштине, расписаним за 21. јун 2020. године, као и одлуке о изменама одлука о образовању радних тела Републичке изборне комисије у општинама Алексинац, Босилеград, Бујановац и Топола и градској општини Палилула у граду Браограду.

У наставку седнице, чланови Републичке изборне комисије донели су Закључак о спајању правних ствари у један поступак, размотривши тако 72 приговора бирача на Решење о наставку спровођења изборних радњи у поступку избора за народне посланике Народне скупштине, расписаних 4. марта 2020. године, од 11. маја 2020. године и донели Решење којим се сви приговори одбацују као неблаговремени.

Седници је председавао Владимир Димитријевић, председник Републичке изборне комисије.