На 139. седници Републичке изборне комисије, одржаној 5. јуна, донето је Решење  о изменама и допунама Решења о одређивању бирачких места за гласање на изборима за народне посланике Народне скупштине, расписаним за 21. јун 2020. године.

Размотрено је и усвојено Решење о проглашењу Избрне листе СУВЕРЕНИСТИ,  као и  Решење о испуњењу услова о одређивању представника подносиоца Изборне листе СУВЕРЕНИСТИ у проширени састав органа за спровођење избора за народне посланике, којим је Срђанa Видовић, дипломирани правник,  проглашенa за члана, а Николина Липовшек, дипломирани правник, за заменика члана у проширени састав Републичке изборне комисије.

РИК је прогласио и Изборну листу „АЛБАНСКА ДЕМОКРАТСКА АЛТЕРНАТИАВА- УЈЕДИЊЕНА ДОЛИНА „ ALTERNATIVA DEMOKRATIKE SHQIPTАRE/LUGINA E BASHKUAR“ и усвојио Решење којим се испуњавају услови о одређивању представника подносиоца те изборне листе у проширени састав органа за спровођење избора за народне посланике, којим је Фаруш Исљами, дипломирани правник из Бујановца постао члан, а Исмаил Пајазити, такође  дипломирани правник из Бујановца , заменик члана у проширени састав РИК.

На седници је донета и  Одлука о изменама и образовању радних тела Републичке изборне комисије у општиманама Сента и Кањижа.

Републичка изборна комисија  одбацила је као неблаговремен 261 приговор бирача  на Решење о наставку спровођења изборних радњи у поступку избора за народне посланике Народне скупштине , од 11. маја 2020. године.

Седницом је председвао председник РИК, Владимир Димитријевић.