Републичкa изборнa комисијa одржала је седницу 6. јуна 2020. године, на којој је донела Закључак о отклањању недостатка Изборне листе Чедомир Јовановић – КОАЛИЦИЈА ЗА МИР (Либерално демократска партија, ТОЛЕРАНЦИЈА Србије, БОШЊАЧКА ГРАЂАНСКА СТРАНКА – BOŠNJAČKA GRAĐANSKA STRANKA, СТРАНКА ЦРНОГОРАЦА, Влашка народна странка – Partia neamului rumânesc, Либерално демократски покрет Војводине, УДРУЖЕЊЕ ЈУГОСЛОВЕНА У СРБИЈИ, АМАРО – Акциона мрежа асоцијација и ромских организација, Удружење грађана “Румуни Хомоља”, Скаска) за изборе за народне посланике Народне скупштине, расписане за 21. јун 2020. године, којим се налаже подносиоцу Изборне листе да, најдоцније у року од 48 часова од часа достављања овог закључка, отклони недостатак који је сметња за њено проглашење, тако што ће Републичкој изборној комисији доставити најмање 612 недостајућих правно ваљаних изјава бирача који подржавају Изборну листу, са списком тих бирача у писменој и електронској форми, на одговарајућим обрасцима.

Комисија је донела и Закључак о отклањању недостатка Изборне листе ПОКРЕТ ЛЕВИЈАТАН – ЖИВИМ ЗА СРБИЈУ за изборе за народне посланике Народне скупштине, расписане за 21. јун 2020. године, којим се налаже подносиоцу Изборне листе да, најдоцније у року од 48 часова од часа достављања овог закључка, отклони недостатак који је сметња за њено проглашење, тако што ће Републичкој изборној комисији доставити најмање 3.085 недостајућих правно ваљаних изјава бирача који подржавају Изборну листу, са списком тих бирача у писменој и електронској форми, на одговарајућим обрасцима.

Републичка изборна комисија је на седници размотрила и донела Решење којим се проглашава Изборна листа Група грађана: 1 од 5 милиона за изборе за народне посланике Народне скупштине, расписане за 21. јун 2020. године, која је подржана са 11.445 правно ваљаних оверених изјава бирача. Комисија је утврдила да је подносилац Изборне листе поступио по Закључку Републичке изборне комисије, односно у целости отклонио недостатак који је био препрека за проглашење Изборне листе, доставивши 2177 новоподнетих правно ваљаних изјава бирача који подржавају Изборну листу.

Комисија је донела и Решење о испуњењу услова за одређивање представника подносиоца Изборне листе Група грађана: 1 од 5 милиона у проширени састав органа за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине, расписаних за 21. јун 2020. године, и позвала подносиоца наведене Изборне листе да, најкасније 15. јуна 2020. године, одреди представнике у проширени састав Републичке изборне комисије и бирачких одбора.

У наставку седнице, Републичка изборна комисија је размотрила, и одбацила као неоснован приговор Зорана Марића, председника Јединствене руске странке у вези са подношењем изборне листе кандидата за народне посланике Народне скупштине за изборе расписане за 21. јун 2020. године.

Комисија је на седници донела Закључак о спајању ствари у један поступак, размотривши тако 40 приговора бирача на Решење о наставку спровођења изборних радњи у поступку избора за народне посланике Народне скупштине, расписаних 4. марта 2020. године, од 11. маја 2020. године и донела Решење којим се сви приговори одбацују као неблаговремени.

Седници је председавао председник Републичке изборне комисије Владимир Димитријевић.