На седници Републичке изборне комисије, одржаној 7. јуна 2020. године, донето је Решење којим се проглашава Изборна листа НЕК МАСКЕ ПАДНУ - Зелена странка - Нова странка за изборе за народне посланике Народне скупштине, расписане за 21. јун 2020. године, која је подржана са 10.359 правно ваљаних оверених изјава бирача. Комисија је утврдила да је подносилац Изборне листе поступио по Закључку Републичке изборне комисије, односно у целости отклонио недостатак који је био препрека за проглашење Изборне листе, доставивши 478 новоподнетих правно ваљаних изјава бирача који подржавају Изборну листу.