Републичка изборна комисија је на седници одржаној 9. јуна 2020. године одлучивала о приговору подносиоца Изборне листе Социјализам једини излаз -  НКПЈ – СКОЈ, Александар Бањанац – Александар Ђенић за изборе за народне посланике Народне скупштине, расписане за 21. јун 2020. године и одлучила да приговор одбаци као недозвољен.

Чланови Републичке изборне комисије су донели Решење којим се одбија проглашење Изборне листе Социјализам једини излаз -  НКПЈ – СКОЈ, Александар Бањанац – Александар Ђенић, коју је 5. јуна 2020. године, поднела Група грађана Социјализам једини излаз -  НКПЈ – СКОЈ за изборе за народне посланике Народне скупштине, расписане за 21. јун 2020. године, с обзиром да подносилац наведене изборне листе није поступио у складу са Закључком Републичке изборне комисије и није отклонио недостатке који су били сметња за проглашење изборне листе.

Републичка изборна комисија донела је Решење којим се проглашава Изборна листа РУСКА СТРАНКА – СЛОБОДАН НИКОЛИЋ, коју је 5. јуна 2020. године поднела Руска странка за изборе за народне посланике Народне скупштине, расписане за 21. јун 2020. године, имајући у виду да је подносилац ове изборне листе поступио по Закључку Републичке изборне комисије о отклањању недостатака изборне листе од 6. јуна 2020. године и доставио недостајући број правно ваљаних изјава бирача који подржавају Изборну листу, тако да је укупан број правно ваљаних изјава бирача који подржавају наведену изборну листу 10.163.

Републичка изборна комисија донела је Решење којим се одбацује Предлог Руске странке да јој се утврди положај политичке странке националне мањине. Чланови Републичке изборне комисије донели су Решење о испуњењу услова за одређивање представника подносиоца изборне листе у проширени састав Републичке изборне комисије и бирачких одбора, којим се Рускла странка, поднисилац Изборне листе РУСКА СТРАНКА – СЛОБОДАН НИКОЛИЋ, позива да најкасније до 15. јуна 2020. године, одреди представнике у проширени састав Републичке изборне комисије и бирачких одбора. 

У наставку седнице, чланови Републичке изборне комисије донели су Решење којим се проглашава Изборна листа Чедомир Јовановић – КОАЛИЦИЈА ЗА МИР (Либерално демократска партија, ТОЛЕРАНЦИЈА Србије, БОШЊАЧКА ГРАЂАНСКА СТРАНКА – BOŠNJAČKA GRAĐANSKA STRANKA, СТРАНКА ЦРНОГОРАЦА, Влашка народна странка – Partia neamului rumânesc, Либерално демократски покрет Војводине, УДРУЖЕЊЕ ЈУГОСЛОВЕНА У СРБИЈИ, АМАРО – Акциона мрежа асоцијација и ромских организација, Удружење грађана „Румуни Хомоља“, Скаска), коју је 5. јуна 2020. године поднела КОАЛИЦИЈА ЗА МИР за изборе за народне посланике Народне скупштине, расписане за 21. јун 2020. године. Подносилац ове изборне листе поступио је по Закључку Републичке изборне комисије о отклањању недостатака изборне листе од 6. јуна 2020. године и доставио недостајући број правно ваљаних изјава бирача који подржавају Изборну листу, тако да је укупан број правно ваљаних изјава бирача који подржавају наведену изборну листу 11.152.

Републичка изборна комисија донела је Решење којим се одбацује Предлог КОАЛИЦИЈЕ ЗА МИР да јој се утврди положај коалиције политичких странака националних мањина, као неблаговремен. Такође, Републичка изборна комисија донела је  Решење о испуњењу услова за одређивање представника подносиоца изборне листе у проширени састав Републичке изборне комисије и бирачких одбора и  Решење којим се утврђује да Иван Весковић, дипломирани правник из Београда постаје члан, а Душица Перуничић, дипломирани правник из Београда постаје заменик члана у проширеном саставу Републичке изборне комисије, као представници подносиоца проглашене изборне листе кандидата за народне посланике Народне скупштине, на изборима расписаним за 21. јун 2020. године: Чедомир Јовановић – КОАЛИЦИЈА ЗА МИР (Либерално демократска партија, ТОЛЕРАНЦИЈА Србије, БОШЊАЧКА ГРАЂАНСКА СТРАНКА – BOŠNJAČKA GRAĐANSKA STRANKA, СТРАНКА ЦРНОГОРАЦА, Влашка народна странка – Partia neamului rumânesc, Либерално демократски покрет Војводине, УДРУЖЕЊЕ ЈУГОСЛОВЕНА У СРБИЈИ, АМАРО – Акциона мрежа асоцијација и ромских организација, Удружење грађана „Румуни Хомоља“, Скаска). 

Седници је председавао председник Републичке изборне комисије Владимир Димитријевић.