Републичка изборна комисија је на 146. седници, одржаној 9. јуна 2020. године, размотрила и донела Решење којим се проглашава Изборна листа ПОКРЕТ ЛЕВИЈАТАН – ЖИВИМ ЗА СРБИЈУ за изборе за народне посланике Народне скупштине, расписане за 21. јун 2020. године, а која је подржана са 10.847 правно ваљаних оверених изјава бирача. 

Такође, РИК је донела Решење о испуњењу услова за одређивање представника подносиоца Изборне листе ПОКРЕТ ЛЕВИЈАТАН – ЖИВИМ ЗА СРБИЈУ у проширени састав органа за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине, расписаних за 21. јун 2020. године.

У наставку седнице, чланови Републичке изборне комисије донели су Закључак о спајању ствари у један поступак, размотривши 366 приговора бирача на Решење о наставку спровођења изборних радњи у поступку избора за народне посланике Народне скупштине, расписаних 4. марта 2020. године, од 11. маја 2020. године и донели Решење којим се сви приговори одбацују као неблаговремени.

Седници је председавао председник Републичке изборне комисије Владимир Димитријевић.