Чланови Републичке изборне комисије су на 147. седници, одржаној 10. јуна 2020. године донели Решење о утврђивању Збирне изборне листе кандидата за народне посланике Народне скупштине.

Републичка изборна комисија донела је Решење о изменама Решења о одређивању бирачких места за гласање на изборима за народне посланике Народне скупштине, расписаним за 21. јун 2020. године.

У наставку седнице, чланови Републичке изборне комисије донели су Одлуку о одлуку и изгледу гласачких листића. Према овој одлуци гласачки листићи штампаће се са једном, две, три, четири или пет језичких варијанти, у зависности од тога који су језици и писма у службеној употреби у појединим општинама/градовима у Републици Србији. Гласачки листићи са једном језичком варијантом штампаће се на хартији формата А-4, са две или три језичке варијанте на хартији формата А-3, а гласачки листићи са четири или пет језичких варијанти на хартији формата А-2. Председник Владимир Димитријевић обавестио је чланове Републичке изборне комисије да ће се гласачки листићи штампати на српском и још 12 језика, као и да ће се штампање обавити у штампарији ЈП „Службени гласник“.

Републичка изборна комисија донела је и решења о образовању бирачких одбора за координирано спровођење избора расписаних за 21. јун 2020. године и одлуке о измени одлука о образовању радних тела Републичке изборне комисије у општинама Бачка Топола и Ражањ. 

Републичка изборна комисија није усвојила приговоре КОАЛИЦИЈЕ ЗА МИР и Руске странке на решења о одбацивању предлога да им се утврди положај коалиције, односно, политичке странке националне мањине.

Чланови Републичке изборне комисије размотрили су 391 приговор бирача на Решење о наставку спровођења изборних радњи у поступку избора за народне посланике Народне скупштине, расписаних 4. марта 2020. године, од 11. маја 2020. године и донели Решење којим се сви приговори одбацују као неблаговремени.

Такође, Републичка изборна комисија одлучивала је и о приговору Удружења синдиката пензионисаних војних лица Србије на Решење о наставку спровођења изборних радњи у поступку избора за народне посланике Народне скупштине, расписаних 4. марта 2020. године, од 11. маја 2020. године и одлучила да приговор одбаци као неблаговремен и поднет од неовлашћеног лица.

До краја седнице, чланови Републичке изборне комисије донели су решења о утврђивању представника подносиоца изборних листа РУСКА СТРАНКА – СЛОБОДАН НИКОЛИЋ и ПОКРЕТ ЛЕВИЈАТАН - ЖИВИМ ЗА СРБИЈУ у проширеном саставу Републичке изборне комисије, тако да је утврђено да Биљана Стојменовић и Сузана Оташевић, дипломирани правници из Београда, постају члан, односно, заменик члана у проширеном саставу Републичке изборне комисије као представници проглашене Изборне листе РУСКА СТРАНКА – СЛОБОДАН НИКОЛИЋ, а Марко Јанић и Горан Кресовић,  дипломирани правници из Београда, постају члан, односно, заменик члана у проширеном саставу Републичке изборне комисије као представници проглашене Изборне листе ПОКРЕТ ЛЕВИЈАТАН – ЖИВИМ ЗА СРБИЈУ.

Председник Републичке изборне комисије Владимир Димитријевић обавестио је чланове Републичке изборне комисије да ће у четвртак, 11. јуна 2020. године у 12 часова, у просторијама ЈП „Службени гласник“ почети штампање гласачких листића.

Седници је председавао Владимир Димитријевић, председник Републичке изборне комисије.