Чланови Републичке изборне комисије су на седници од 14. јуна 2020. године размотрили 333 приговора бирача на Решење о наставку спровођења изборних радњи у поступку избора за народне посланике Народне скупштине, расписаних 4. марта 2020. године, од 11. маја 2020. године и донели Решење којим се сви приговори одбацују као неблаговремени.

На седници је донето Решење о изманама Решења о одређивању бирачких места за гласање на изборима за народне посланике Народне скупштине, расписаним за 21. јун 2020. године и Одлука о измени Одлуке о образовању Радног тела Републичке изборне комисије у градској општини Нови Београд у граду Београду.

Седници је председавао председник Републичке изборне комисије Владимир Димитријевић.