Републичкa изборнa комисијa одржала је седницу 16. јуна, на којој је размотрила и одбила, као неоснован, приговор Руске странке на Решење о одбијању предлога да јој се утврди положај политичке странке националне мањине, у поновљеном поступку у складу са пресудом Управног суда.

Комисија је на седници размотрила и одбацила као неблаговремена, 134 приговора бирача од 15. јуна 2020. године на Решење о наставку спровођења изборних радњи у поступку избора за народне посланике Народне скупштине, расписаних 4. марта 2020. године, од 11. маја 2020. године.

Комисија је одбацила као неблаговремена и 42 приговора бирача од 16. јуна 2020. године на Решење о наставку спровођења изборних радњи у поступку избора за народне посланике Народне скупштине, расписаних 4. марта 2020. године, од 11. маја 2020. године.

На седници се одлучивало и о приговорима бирача Јулке Вучић и Слађане Видановић, од 16. јуна 2020. године на Решење о наставку спровођења изборних радњи у поступку избора за народне посланике Народне скупштине, расписаних 4. марта 2020. године, од 11. маја 2020. године, који су одбачени као неблаговремени.

Комисија је на седници донела Одлуку о измени Одлуке о образовању Радног тела Републичке изборне комисије у општини Горњи Милановац.

У наставку седнице, председник Републичке иборне комисије Владимир Димитријевић указао је да је Влада Републике Србије обавестила Комисију о закључку Кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID-19, по којем је неопходно да Републичка изборна комисија обавести све бирачке одборе, радна тела и општинске и градске изборне комисије о мерама за сузбијање и заштите од ширења заразне болести COVID -19 на бирачким местима, као и да ће личну заштитну опрему обезбедити Републички фонд за здравствено осигурање.

 

Седници је председавао председник Републичке изборне комисије Владимир Димитријевић.