На седници Републичке изборне комисије, одржаној 16. јуна, донето је Решење о именовању чланова и заменика чланова бирачких одбора у проширеном саставу за координирано спровођење избора расписаних за 21. јун 2020. године.

Чланови Комисије су донели и Решење о изменама Решења о образовању бирачких одбора за координирано спровођење избора расписаних за 21. јун 2020. године, као и Одлуку о допунама Одлуке о одређивању координатора Републичке изборне комисије.

 

Седници је председавао председник Републичке изборне комисије Владимир Димитријевић.