Републичка изборна комисија је на 152. седници, одржаној 18. јуна, одбацила као неблаговремене, 48 приговора бирача од 17. јуна и 55 приговора бирача од 18. јуна 2020.године, на Решење о наставку спровођења изборних радњи у поступку избора за народне посланике Народне скупштине, расписаних 4.марта 2020 године, од 11 маја 2020.године. 

РИК је донео Решење о измени Решења о одређивању бирачких места за гласање на изборима за народне посланике Народне скупштине, расписаним за 21. јун 2020. године, као и Решење о изменама Допунског решења о одређивању бирачких места за гласање на изборима за народне посланике Народне скупштине расписаних за 21. јун 2020. године.

 На седници је донето Упутство за спровођење гласања на изборима за народне посланике Народне скупштине, као и Одлука о утврђивању нумеричког приказа мерила за именовање чланова бирачких одбора на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија.

Седници је председавао председник РИК Владимир Димитријевић.