Републичка изборна комисија је на 153. седници, одржаној 19. јуна 2020. године, донела Одлука о утврђивању и објављивању коначног броја бирача у Републици Србији, који је на дан 18. јун 2020. године 6.584.376.

У наставку седнице, РИК је донела Одлуку о образовању радних тела Републичке изборне комисије за спровођење гласања на изборима за народне посланике Народне скупштине, расписаним за 21. јун 2020. године, на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија, Решење о образовању бирачких одбора за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине, расписаних за 21. јун 2020. године, на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија, Одлуку о накнадама за рад на спровођењу гласања на изборима за народне посланике Народне скупштине, расписаним за 21. јун 2020. године, на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија и Одлуку о изменама Одлуке о одређивању координатора Републичке изборне комисије.

Чланови Републичке изборне комисије донели су Закључак о спајању ствари у један поступак, размотривши 30 приговора бирача, од 19. јуна 2020. године, на Решење о наставку спровођења изборних радњи у поступку избора за народне посланике Народне скупштине, расписаних 4. марта 2020. године, од 11. маја 2020. године и донели Решење којим се сви приговори одбацују као неблаговремени.

Седници је председавао председник Републичке изборне комисије Владимир Димитријевић.