На 154. седници, одржаној 20. јуна, Републичка изборна комисија одбацила је као неблаговремене седам приговора бирача од 20. јуна 2020. године на Решење о наставку сповођења изборних радњи у поступку избора за народне посланике Народне скупштине, расписаних 4. марта 2020. године, од 11. маја 2020. године.

Председник Републичке изборне комисије обавестио је чланове тог тела да је Уставни суд Републике Србије усвојио приговор Изборне листе РУСКА СТРАНКА-СЛОБОДАН НИКОЛИЋ, чиме се поништава Решење Републичке изборне комисије од 9. јуна и констатовао да та изборна листа има положај политичке странке националне мањине.

Седници је председавао предсдник РИК Владимир Димитријевић.