Републичка изборна комисија је на 155. седници, одржаној 23. јуна 2020. године, донела Закључак о спајању ствари у један поступак, размотривши седам приговора бирача, од 22. јуна 2020. године, на Решење о наставку спровођења изборних радњи у поступку избора за народне посланике Народне скупштине, расписаних 4. марта 2020. године, од 11. маја 2020. године и донела Решење којим се сви приговори одбацују као неблаговремени.

Чланови Републичке изборне комисије донели су Закључак о спајању ствари у један поступак, размотривши пет приговора бирача, од 23. јуна 2020. године, на Решење о наставку спровођења изборних радњи у поступку избора за народне посланике Народне скупштине, расписаних 4. марта 2020. године, од 11. маја 2020. године и донели Решење којим се сви приговори одбацују као неблаговремени.

У наставку седнице, чланови Републичке изборне комисије објединили су расправу, од тачке три закључно са тачком 16. дневног реда седнице, о одлучивању о приговорима бирача. По завршеној расправи, чланови Републичке изборне комисије су о свакој тачки дневног реда обједињене расправе одлучивали појединачно и приговоре бирача су одбили.

Републичка изборна комисија је одлучивала о приговору бирача Јелене Николић због повреде изборног права на бирачком месту број 9. у Градској општини Палилула у граду Београду и донела Решење којим се приговор усваја, поништавају избори за народне посланике, одржани 21. јуна 2020. године на бирачком месту број 9. у Градској општини Палилула у граду Београду, распушта бирачки одбор и понавља гласање на наведеном бирачком месту.

У наставку седнице, чланови Републичке изборне комисије одлучивали су о очигледним омашкама у записницима о раду бирачких одбора на спровођењу гласања и утврђивању резултата гласања за избор народних посланика, у складу са чланом 86. Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине, расписаних за 21. јун 2020. године.

Седници је председавао председник Републичке изборне комисије Владимир Димитријевић.