Републичка изборна комисија је на 156. седници, одржаној 24. јуна, одлучила да као неблаговремене одбије 108 приговора бирача од 23. јуна 2020. године, због неправилности на дан избора 21. јуна 2020. године.

Рик је одбио и 85 приговора КОАЛИЦИЈЕ ЗА КРАЉЕВИНУ СРБИЈУ поднетих због неправилности у раду бирачких одбора. Такође је одбијено 18 приговора које је поднео бирач Павле Димитријевић и 16 приговора бирача Раше Недељковића, због неправилности у раду бирачких одбора.

У наставку рада Републичка изборна комисија одлучивала је о очигледним омашкама у записницима о раду бирачких одбора на спровођењу гласања и утврђивању резултата гласања за избор народних посланика, у складу са чланом 86. Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине, расписаних за 21. јун 2020. године.

Седницом је председавао председник РИК Владимир Димитријевић.