Републичка изборна комисија је на 161. седници, одржаној 26. јуна 2020. године, одлучивала о приговору бирача Татјане Мицић на Решење о наставку спровођења изборних радњи у поступку избора за народне посланике Народне скупштине, расписаних 4. марта 2020. године, од 11. маја 2020. године и донела Решење којим се приговор одбацује као неблаговремен.

Чланови Републичке изборне комисије донели су Закључак о спајању ствари у један поступак, размотривши 83 приговора бирача, од 25. јуна 2020. године, због неправилности на дан избора 21. јуна 2020. и донели Решење којим се сви приговори одбацују као неосновани.

Чланови Републичке изборне комисије донели су Закључак о спајању ствари у један поступак, размотривши 13 приговора бирача, од 25. јуна 2020. године, због неправилности на дан избора 21. јуна 2020. и донели Решење којим се сви приговори одбацују као неблаговремени.

У наставку седнице, Републичка изборна комисија одлучивала о приговорима које је Коалиција УЈЕДИЊЕНА ДЕМОКРАТСКА СРБИЈА поднела због неправилности у раду више бирачких одбора и о приговору бирача Иве Ђинђић Ћосић због неправилности у раду бирачког одбора на бирачком месту број 23 у Градској општини Нови Београд у граду Београду и одлучила да приговоре одбије.

Чланови Републичке изборне комисије донели су Одлуку о одређивању облика, изгледа, боје и садржине гласачког листића и контролног листа за поновљено гласање на изборима за народне посланике Народне скупштине 1. јула 2020. године и Решење о утврђивању броја гласачких листића за поновљено гласање на изборима за народне посланике Народне скупштине 1. јула 2020. године, којим је утврђено штампање 204.027 гласачких листића, којим је обухваћен број 203.012, што је коначан број бирача на бирачким местима на којима се понавља гласање, на дан 18. јуна 2020. године, утврђен Одлуком Републичке изборне комисије о утврђивању и објављивању коначног броја бирача у Републици Србији и број 1.015, као резерву гласачких листића од 0,5% од коначног броја бирача на бирачким местима на којима се понавља гласање.

Седници је председавао председник Републичке изборне комисије Владимир Димитријевић.