Републичка изборна комисија је на 162. седници, одржаној 26. јуна 2020. године, одлучивала о приговорима бирача Мирољуба Миљковића и Марте Миљковић на Решење о наставку спровођења изборних радњи у поступку избора за народне посланике Народне скупштине, расписаних 4. марта 2020. године, од 11. маја 2020. године и донела Решење којим се приговори одбацују као неблаговремени.

Чланови Републичке изборне комисије донели су Закључак о спајању ствари у један поступак, размотривши 96 приговора бирача, од 26. јуна 2020. године, због неправилности на дан избора 21. јуна 2020. године и донели Решење којим се сви приговори одбацују као неосновани.

Чланови Републичке изборне комисије донели су Закључак о спајању ствари у један поступак, размотривши 19 приговора бирача, од 26. јуна 2020. године, због неправилности на дан избора 21. јуна 2020. године и донели Решење којим се сви приговори одбацују као неблаговремени.

У наставку седнице, Републичка изборна комисија одлучивала о приговору бирача Стефана Максимовића због неправилности у раду бирачког одбора на бирачком месту број 4. у Градској општини Севојно у граду Ужицу и одлучила да приговор одбије.

Чланови Републичке изборне комисије донели су Одлуку о измени Одлуке о образовању Радног тела Републичке изборне комисије у граду Новом Саду и Решење о измени Решења о одређивању бирачких места за гласање на изборима за народне посланике Народне скупштине, расписаним за 21. јун 2020. године.

Седници је председавао председник Републичке изборне комисије Владимир Димитријевић.