Чланови Републичке изборне комисије су на седници од 29. јуна 2020. године одбацили као неблаговремен приговор бирача Саше Радуловића на Решење о понављању гласања на бирачким местима на којима је поништено гласање и на којима је наложено понављање гласања на изборима за народне посланике Народне скупштине.

У наставку седнице, чланови Републичке изборне комисије донели су Одлуку о допунама Пословника Републичке изборне комисије, које предвиђају одржавање седница електронским путем.

На седници су донета решења о образовању бирачких одбора за спровођење поновљеног гласања на изборима за народне посланике Народне скупштине 1. јула 2020. године и именовању председника и чланова бирачких одбора и њихових заменика у сталном саставу, као и решења о именовању чланова и заменика чланова у проширеном саставу за спровођење поновљеног гласања на изборима за народне посланике Народне скупптшиен 1. јула 2020. године.

Такође, Републичка изборна комисија донела је и Решење о измени Решења о одређивању бирачких мета за гласање на изборима за народне посланике Народне скупштине, расписаним за 21. јун 2020. године.

Седници је председавао председник Републичке изборне комисије Владимир Димитријевић.