На 164. електронској седници, одржаној 30. јуна, Републичкa изборнa комисијa је одбацила као неблаговремене 17 приговора бирача од 29. јуна 2020. године на Решење о наставку спровођења изборних радњи у поступку избора за народне посланике Народне скупштине, расписаних 4. марта 2020. године, од 11. маја 2020. године.

Усвојено је и Решење којим се као неблаговремен одбацује приговор бирача Соње Башић Мишковић  из Суботице од 30. јуна 2020. године на Решење о наставку спровођења изборних радњи у поступку избора за народне посланике Народне скупштине, расписаних 4. марта 2020. године, од 11. маја 2020. године.

Такође је усвојено Решење којим се одбијају, као неосновани, 36 приговора  бирача од 29. јуна 2020. године због неправилности на дан избора 21. јуна 2020. године и шест приговора бирача неблаговремених, од 29. јуна 2020. године, због неправилности на дан избора 21. јуна 2020. године.

Чланови РИК разматрали су и одбили 98 приговорa бирача Сунчице Станојевић због неправилности у раду бирачког одбора на бирачким местима у граду Новом Саду, у поновљеном поступку у складу са пресудом Управног суда, док је за два приговора истог бирача РИК донела решења о обустављању поступка по приговору.