На 165. електронској седници, одржаној 30. јуна, Републичка изборна комисија  усвојила је решења о одбијању приговора бирача Предрага Пијевчевића, Огњена Миладиновића, Светлане Миладиновић и Милете Миладиновића због неправилности у вези са остварењем права гласа на бирачком месту  и  приговор подносиоца изборне листе Нова Србија – Смедеревски народни блок за избор одборника Скупштине града Смедерева, због неправилности у спровођењу гласања на изборима одржаним 21. јуна 2020. године.

Одбијен је приговор бирача Саше Радуловића на Решење о измени Решења о одређивању бирачких места за гласање на изборима за народне посланике Народне скупштине, расписаним за 21. јун 2020. године . 

Чланови РИК разматрали су и одбили 153 приговорa бирача  Саше Радуловића због неправилности у раду бирачких одбора , у поновљеном поступку у складу са пресудом Управног суда, док је за два приговора истог  бирача РИК донела решења о обустављању поступка по приговору.

Одбијен је и 19 приговор бирача Иване Матић због неправилности у раду бирачког одбора, а за два приговора истог бирача донета су решења о обустављању поступка по приговорима.