На 166. електронској седници, одржаној 1. јула, Републичкa изборнa комисијa је одбацила као неблаговремен приговор подносиоца изборне листе ЗА КРАЉЕВИНУ СРБИЈУ – ЗА КРАЉЕВСКИ БОГАТИЋ (ПОКРЕТ ОБНОВЕ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ) – МИЛАН МАШИЋ за избор одборника Скупштине општине Богатић, због неправилности у спровођењу гласања на изборима одржаним 21. јуна 2020. године на бирачком месту број 2. у општини Богатић.

Комисија је одбацила као неосноване 141 приговора бирача Саше Радуловића из Београда због неправилности у раду бирачких одбора на спровођењу гласања и утврђивању резултата гласања на бирачким местима, у поновљеном поступку у складу са пресудом Управног суда, а донела је и решења да се обуставља поступак по два приговорa истог бирача у поновљеном поступку у складу са пресудом Управног суда.

Републичка изборна комисија је одбила као неосноване 121  приговор бирача Иване Матић из Сремске Митровице због неправилности у раду бирачких одбора на спровођењу гласања и утврђивању резултата гласања на бирачким местима, у поновљеном поступку у складу са пресудом Управног суда, а донела је решења да се обуставља поступак по осам приговора истог бирача, у поновљеном поступку у складу са пресудом Управног суда.

Републичка изборна комисија је одбила као неосноване 78 приговора бирача Николе Станковића из Београда због неправилности у раду бирачких одбора на спровођењу гласања и утврђивању резултата гласања на бирачким местима, у поновљеном поступку у складу са пресудом Управног суда, а донела је решење да се обуставља поступак по једном приговора истог бирача, у поновљеном поступку у складу са пресудом Управног суда.

На седници су одбијена 156 приговора бирача Александра Кавчића из Београда због неправилности у раду бирачких одбора на спровођењу гласања и утврђивању резултата гласања на бирачким местима, у поновљеном поступку у складу са пресудом Управног суда, а донето је и решења да се обуставља поступак по три приговора истог бирача, у поновљеном поступку у складу са пресудом Управног суда.