На 167. електронској седници, одржаној 2. јула, Републичкa изборнa комисијa је одбацила као неосноване 21 приговор бирача Иване Матић из Сремске Митровице због неправилности у раду бирачких одбора на спровођењу гласања и утврђивању резултата гласања на бирачким местима, у поновљеном поступку у складу са пресудом Управног суда, а донела је решења да се обуставља поступак по једном приговору истог бирача, у поновљеном поступку у складу са пресудом Управног суда.

Комисија је одбацила као неосноване 22 приговора бирача Николе Станковића из Београда због неправилности у раду бирачких одбора на спровођењу гласања и утврђивању резултата гласања на бирачким местима, у поновљеном поступку у складу са пресудом Управног суда.

На седници је одбачен као неосноване 61 приговор бирача Андрије Рајковића из Аранђеловца због неправилности у раду бирачких одбора на спровођењу гласања и утврђивању резултата гласања на бирачким местима, у поновљеном поступку у складу са пресудом Управног суда, а донета су и решења да се обуставља поступак по пет приговора истог бирача, у поновљеном поступку у складу са пресудом Управног суда.

Комисија је одбацила као неосноване 81 приговор бирача Александра Кавчића из Београда због неправилности у раду бирачких одбора на спровођењу гласања и утврђивању резултата гласања на бирачким местима, у поновљеном поступку у складу са пресудом Управног суда, а донета су и решења да се обуставља поступак по четири приговора истог бирача, у поновљеном поступку у складу са пресудом Управног суда.

Чланови РИК су на  одбацили као неосноване 182 приговора бирача Хане Адровић из Београда због неправилности у раду бирачких одбора на спровођењу гласања и утврђивању резултата гласања на бирачким местима, у поновљеном поступку у складу са пресудом Управног суда, а донели су и решења да се обуставља поступак по два приговора истог бирача, у поновљеном поступку у складу са пресудом Управног суда.

Републичка изборна комисија је одбацила као неосноване 77 приговора бирача Бранке Стаменковић из Београда због неправилности у раду бирачких одбора на спровођењу гласања и утврђивању резултата гласања на бирачким местима, у поновљеном поступку у складу са пресудом Управног суда, а донела је и решења да се обуставља поступак по шест приговора истог бирача, у поновљеном поступку у складу са пресудом Управног суда.