Републичка изборна комисија је на електронској седници одржаној 3. јула 2020. године одбацила као неблаговремен приговор бирача Саше Раденковића из Канаде на Решење о наставку спровођења изборних радњи у поступку избора за народне посланике Народне скупштине, расписаних 4. марта 2020. године.

У складу са пресудама Управног суда у поновљеним поступцима Републичка изборна комисија је одбила као неосноване 10 приговора бирача Павла Димитријевића из Београда због неправилности у раду бирачких одбора на бирачким местима.

Републичка изборна комисија је решавајући у поновљеним поступцима у складу са пресудама Управног суда донела решења којима се одбијају као неосновани четири приговора бирача Раше Недељкова из Београда због неправилности у раду бирачких одбора на бирачким местима.

У складу са пресудама Управног суда у поновљеним поступцима Републичка изборна комисија је одбила као неосноване 17 приговора бирача Андрије Рајковића из Аранђеловца због неправилности у раду бирачких одбора на бирачким местима и донела решења о обустављању поступака по два приговора истог бирача, у поновљеним поступцима у складу са пресудом Управног суда. 

Републичка изборна комисија је решавајући у поновљеним поступцима у складу са пресудама Управног суда донела решења којима се одбијају као неосновани 93 приговора бирача Хане Адровић из Београда због неправилности у раду бирачких одбора на бирачким местима. Такође, Републичка изборна комисија донела је решења о обустављању поступака по четири приговора истог бирача, у поновљеним поступцима у складу са пресудом Управног суда. 

Републичка изборна комисија донела је Решење којим се обуставља поступак по приговору бирача Бранке Стаменковић из Београда, због неправилности у раду бирачког одбора на бирачком месту, у поновљеном поступку у складу са пресудом Управног суда, као и решења којима се одбијају као неосновани 195 приговора истог бирача због неправилности у раду бирачких одбора на бирачким местима у поновљеним поступцима у складу са пресудама Управног суда.

У складу са пресудама Управног суда у поновљеним поступцима због неправилности у раду бирачких одбора на бирачким местима, Републичка изборна комисија је одбила као неосноване пет приговора бирача Александра Ковчића из Београда, седам приговора бирача Свејтлане Малетић из Београда, седам приговора бирача Војина Биљића из Београда и 17 приговора бирача Зорице Драговић из Београда.

Републичка изборна комисија  донела је Решење којим се обуставља поступак по приговору бирача Зорице Драговић, због неправилности у раду бирачког одбора на бирачком месту, у поновљеном поступку у складу са пресудом Управног суда.