Републичка изборна комисија је на 169. електронској седници од 4. јула 2020. године, решавајући у поновљеним поступцима у складу са пресудама Управног суда, донела решења о одбијању приговора због неправилности у раду бирачких одбора на бирачким местима.

Републичка избора комисија донела је решења којима се одбијају као неосновани три приговора бирача Павла Димитријевића из Београда, осам приговора бирача Раше Недељкова из Београда, 93 приговора бирача Зорице Драговић из Београда, 32 приговора бирача Свјетлане Малетић из Београда, 144 приговора бирача Војина Биљића из Београда и 85 приговора бирача Бранке Стаменковић из Београда.

Републичка изборна комисија донела је решења којима се обустављају поступци по једном приговору бирача Свејтлане Малетић из Београда, пет приговора бирача Војина Биљића из Београда и три приговора бирача Бранке Стаменковић из Београда, због неправилности у раду бирачких одбора на бирачким местима, у поновљеним поступцима у складу са пресудама Управног суда.