Републичка изборна комисија је на 170. електронској седници, одржаној 4.јула 2020. године, решавала у поновљеним поступцима у складу са пресудама Управног суда.

Републичка избора комисија донела је решења којима се као неосновани одбијају 46 приговора бирача Војина Биљића из Београда, 13 приговора бирача Свјетлане Малетић из Београда и 21 приговор бирача Зорице Драговић из Београда, због неправилности у раду бирачких одбора на бирачким местима. 

Донета су и два решења којима се обустављају поступци по два приговора бирача Војина Биљића из Београда, због неправилности у раду бирачких одбора на бирачким местима, у поновљеним поступцима у складу са пресудама Управног суда.