На 171. електронској седници одржаној 5.јула 2020. године, Републичка изборна комисија је, решавајући у поновљеним поступцима у складу са пресудама Управног суда, донела решења о одбијању приговора бирача због неправилности у раду бирачких одбора на бирачким местима. 

Као неосновани одбијени су: четири приговора бирача Павла Димитријевића из Београда, четири приговора бирача Раше Недељкова из Београда, 34 приговора бирача Свјетлане Малетић из Београда, 10 приговора бирача Никше Булатовића из Београда, 66 приговора бирача Војина Биљића из Београда и један приговор бирача Саше Радуловића из Београда.

Републичка избора комисија донела је Решење којим се обуставља поступак по једном приговору бирача Свјетлане Малетић  из Београда, због неправилности у раду бирачких одбора на бирачким местима, у поновљеном поступку у складу са пресудом Управног суда.