Републичка изборна комисија је на 173. електронској седници, одржаној 7.јула 2020. године, донела Решење којим се одбацује као неблаговремен приговор бирача Саше Андрића из Топонице на Решење о наставку спровођења изборних радњи у поступку избора за народне посланике Народне скупштине, расписаних 4. марта 2020. године.

Републичка изборна комисија је донела решења којима је одбила као неосноване по један приговор бирача Саше Радуловића из Београда, Павла Димитријевића из Београда и Раше Недељкова из Београда против Извешаја о укупним резултатима избора за народне посланике Народне скупштине.  

Решавајући у поновљеним поступцима у складу са пресудама Управног суда, Републичка избора комисија донела је решења којима се као неосновани одбијају један приговор бирача Павла Димитријевића из Београда, 17 приговора бирача Свјетлане Малетић из Београда, 20 приговора бирача Војина Биљића из Београда, 146 приговора бирача Никше Булатовића из Београда и три приговора бирача Александра Кавчића из Београда, због неправилности у раду бирачких одбора на бирачким местима.

Донета су и решења којима се обустављају поступци по пет приговора бирача Никше Булатовића из Београда, због неправилности у раду бирачких одбора на бирачким местима, у поновљеним поступцима у складу са пресудама Управног суда.